images2

LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 25 ĐẾN 30/12/2017

THỨ NỘI DUNG LÀM VIỆC NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ (Người trực) 2 – Giao ban – Các lớp thực hiện theo chương trình – BGH, CTCĐ,TTCMCBGV Đ/c Thương 3 – Các lớp thực hiện…