images2

Lịch công tác tuần từ 05-09/02/2018

THỨ NỘI DUNG LÀM VIỆC NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ (Người trực) 2 – Giao ban – Các lớp thực hiện theo chương trình – BGH, CTCĐ,TTCM – CBGV Đ/c Thương 3 – Các lớp thực hiện…