images2

Lịch công tác tuần từ ngày 2/5 đến ngày 4/5/2019

Lịch công tác tuần  THỨ NỘI DUNG LÀM VIỆC NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ (Người trực) 5 – Các lớp thực hiện theo chương trình – CBGV Đ/c Hà 6 – Các lớp thực hiện theo chương trình – Tham dự tập huấn chuyên môn tạ…
images2

Lịch công tác tuần từ ngày 22/4 đến 26/4/2019

Lịch công tác tuần  THỨ NỘI DUNG LÀM VIỆC NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ (Người trực) 2 – Giao ban – Các lớp thực hiện theo chương trình – BGH, CTCĐ, TTCM – CBGV Đ/c Thương 3 – Các lớp thực hiện theo chương trình – Tham dự tập huấn chuyên…

Lịch công tác tuần từ ngày 16 đến 20/4/2019

Lịch công tác tuần  THỨ NỘI DUNG LÀM VIỆC NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ (Người trực) 2 – Nghỉ bù  ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 3 – Giao ban – Các lớp thực hiện theo chương trình – CBGV Đ/c Thương 4 – Các lớp thực hiện theo chương trình –…
images2

Lịch công tác tuần từ ngày 8/4/2019 đến ngày 13/4/2019

Lịch công tác tuần  THỨ NỘI DUNG LÀM VIỆC NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ (Người trực) 2 – Giao ban – Các lớp thực hiện theo chương trình – BGH, CTCĐ,TTCM – CBGV Đ/c Thương 3 – Các lớp thực hiện theo chương trình – Dự giờ 5A2 – CBGV – BGH Đ/c…
images2

Lịch công tác tuần từ ngày 25/03 – 31/03/2019

Lịch công tác tuần từ ngày 25/03 – 31/03/2019 Lịch công tác tuần  THỨ NỘI DUNG LÀM VIỆC NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ (Người trực) 2 – Giao ban- Các lớp thực hiện theo chương trình – BGH, CTCĐ,TTCM- CBGV Đ/c Thương 3 –…
images2

Lịch công tác tuần từ ngày 18/03 – 24/03/2019

Lịch công tác tuần từ ngày 18/03 – 24/03/2019 Lịch công tác tuần  THỨ NỘI DUNG LÀM VIỆC NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ(Người trực) 2 – Giao ban- Các lớp thực hiện theo chương trình – BGH, CTCĐ,TTCM- CBGV Đ/c Thương 3 –…
images2

Lịch công tác tuần từ ngày 11/03 – 17/03/2019

Lịch công tác tuần từ ngày 11/03 – 17/03/2019 Lịch công tác tuần  THỨ NỘI DUNG LÀM VIỆC NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ (Người trực) 2 – Giao ban – Các lớp thực hiện theo chương trình – Kiểm tra hồ sơ…
images2

Lịch công tác tuần từ ngày 04/02 – 10/03/2019

Lịch công tác tuần  THỨ NỘI DUNG LÀM VIỆC NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ(Người trực) 2 – Giao ban- Các lớp thực hiện theo chương trình – BGH, CTCĐ,TTCM- CBGV Đ/c Thương 3 – Các lớp thực hiện theo chương trình- Dự tập…
images2

Lịch công tác tuần từ ngày 25/02 – 02/03/2019

Lịch công tác tuần từ ngày 25/02 – 02/03/2019 Lịch công tác tuần  THỨ NỘI DUNG LÀM VIỆC NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ(Người trực) 2 – Giao ban- Các lớp thực hiện theo chương trình – BGH, CTCĐ,TTCM- BGH Đ/c Thương 3 –…