images2

Lịch công tác tuần từ ngày 17/12 đến ngày 22/12/2018

Lịch công tác tuần  THỨ NỘI DUNG LÀM VIỆC NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ(Người trực) 2 – Giao ban– Các lớp thực hiện theo chương trình BGH, CTCĐ,TTCM Đ/c Thương 3 – Các lớp thực hiện theo chương trình – CBGV Đ/c Hà 4 – Các lớp thực hiện…
images2

Lịch công tác tuần từ ngày 09/12 đến ngày 14/12/2018

Lịch công tác tuần từ ngày 09/12 đến ngày 14/12/2018 Lịch công tác tuần  THỨ NỘI DUNG LÀM VIỆC NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ(Người trực) 2 – Giao ban– Các lớp thực hiện theo chương trình – Giáo viên tham dự Hội…
images2

Lịch công tác tuần từ ngày 02/12 đến ngày 07/12/2018

Lịch công tác tuần từ ngày 02/12 đến ngày 07/12/2018 Lịch công tác tuần  THỨ NỘI DUNG LÀM VIỆC NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ(Người trực) 2 – Giao ban– Các lớp thực hiện theo chương trình – Dự hội nghị bốc thăm…
images2

Lịch công tác tuần từ ngày 26/11 đến ngày 30/11/2018

Lịch công tác tuần từ ngày 26/11 đến ngày 30/11/2018 Lịch công tác tuần  THỨ NỘI DUNG LÀM VIỆC NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ(Người trực) 2 – Giao ban– Các lớp thực hiện theo chương trình – Họp hội nghị chuẩn…