images2

Lịch công tác tuần từ ngày 01/04 – 07/04/2019

Lịch công tác tuần  THỨ NỘI DUNG LÀM VIỆC NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ(Người trực) 2 – Giao ban- Các lớp thực hiện theo chương trình – BGH, CTCĐ,TTCM- CBGV Đ/c Thương 3 – Các lớp thực hiện theo chương trình – Dự giờ 4A2 –…
images2

Lịch công tác tuần từ ngày 25/03 – 31/03/2019

Lịch công tác tuần từ ngày 25/03 – 31/03/2019 Lịch công tác tuần  THỨ NỘI DUNG LÀM VIỆC NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ (Người trực) 2 – Giao ban- Các lớp thực hiện theo chương trình – BGH, CTCĐ,TTCM- CBGV Đ/c Thương 3 –…
images2

Lịch công tác tuần từ ngày 04/02 – 10/03/2019

Lịch công tác tuần  THỨ NỘI DUNG LÀM VIỆC NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ(Người trực) 2 – Giao ban- Các lớp thực hiện theo chương trình – BGH, CTCĐ,TTCM- CBGV Đ/c Thương 3 – Các lớp thực hiện theo chương trình- Dự tập…
images2

Lịch công tác tuần từ ngày 28/01 đến ngày 01/02/2019

Lịch công tác tuần từ ngày 28/01 đến ngày 01/02/2019 Lịch công tác tuần  THỨ NỘI DUNG LÀM VIỆC NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ (Người trực) 2 – Giao ban– Các lớp thực hiện theo chương trình BGH, CTCĐ,TTCM Đ/c Thương 3 – Các lớp thực…

kế hoạch giáo dục hè tháng 6

TRƯỜNG MN NAMQUANG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC HÈ THÁNG 6/2016 Hoạt động Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4   Đón trẻ –         Trao đổi tình hình…

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC HÈ THÁNG 7/2015

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC HÈ THÁNG 7/2015 Hoạt động Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3   Tuần 4   Đón trẻ   –         Trao đổi tình hình sức khỏe của bé. –         Tập thể…