kế hoạch giáo dục hè tháng 6

TRƯỜNG MN NAMQUANG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC HÈ THÁNG 6/2016 Hoạt động Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4   Đón trẻ –         Trao đổi tình hình…

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC HÈ THÁNG 7/2015

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC HÈ THÁNG 7/2015 Hoạt động Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3   Tuần 4   Đón trẻ   –         Trao đổi tình hình sức khỏe của bé. –         Tập thể…