Lễ kỷ niệm ngày “Quốc tế phụ nữ 8-3″

Lễ kỷ niệm ngày “Quốc tế phụ nữ 8-3″ năm học 2017-2018 Trường mầm non Nam Quang Hòa trong không khí vui tươi của phụ nữ toàn thế giới ngày 8/3/2018 Công đoàn trường mầm non Nam Quang long…