43371653_244285219590260_3352980929608941568_n

“Ngày chủ nhật xanh”

Hưởng ứng lời kêu gọi “Ngày chủ nhật xanh”, vì một môi trường xanh-sạch-đẹp của Huyện đoàn Nam Trực phát động, sáng nay, Chủ nhật ngày 07 tháng 10 năm 2018, Cán bộ giáo viên trường mầm non Nam Quang ra…
41447996_233681697492748_3091657840666869760_n

“Ngày chủ nhật xanh”

Hưởng ứng lời kêu gọi “Ngày chủ nhật xanh”, vì một môi trường xanh-sạch-đẹp của Huyện đoàn Nam Trực phát động, sáng nay, Chủ nhật ngày 10 tháng 09 năm 2018, Cán bộ giáo viên trường mầm non Nam…