Lịch công tác tuần từ 05-09/02/2018

Tháng Hai 3, 2018 2:37 chiều
THỨ NỘI DUNG LÀM VIỆC NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ

(Người trực)

2 – Giao ban

– Các lớp thực hiện theo chương trình

– BGH, CTCĐ,TTCM

– CBGV

Đ/c Thương
3 – Các lớp thực hiện theo chương trình

– Duyệt biểu mẫu theo công văn số 107/SGDĐT-VP tại PGD

– CBGV

– Đ/c Thương

Đ/c Hà
4 – Các lớp thực hiện theo chương trình – CBGV Đ/c Thương
5 – Các lớp thực hiện theo chương trình – CBGV Đ/c Hà
6 – Các lớp thực hiện theo chương trình – CBGV Đ/c Thương
7 – Kiểm kê tài sản CBGV Đ/c Thương