Lịch công tác tuần từ ngày 01/10 đến ngày 06/10/2018

Tháng Chín 28, 2018 1:27 chiều

Lịch công tác tuần từ ngày 01/10 đến ngày 06/10/2018

Lịch công tác tuần 

THỨ NỘI DUNG LÀM VIỆC NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ(Người trực)
2

– Giao ban

– Các lớp thực hiện theo chương trình

BGH, CTCĐ,TTCM Đ/c Thương
3 – Các lớp thực hiện theo chương trình – CBGV Đ/c Hà
4 – Các lớp thực hiện theo chương trình- Kiểm tra hồ sơ các lớp – CBGV- BGH Đ/c Thương
5 – Các lớp thực hiện theo chương trình, rèn nèn nếp cho trẻ – CBGV Đ/c Hà
6 – Các lớp thực hiện theo chương trình – CBGV Đ/c Thương
7 – Đón trẻ học thêm ngày thứ 7 – CBGV Đ/c Hà
CN – Lao động tổng vệ sinh – CBGV  Đ/c Hải