Lịch công tác tuần từ ngày 07/05 đến ngày 11/05/2018

Tháng Năm 8, 2018 7:22 sáng

Lịch công tác tuần từ ngày 07/05 đến ngày 11/05/2018

Lịch công tác tuần 

THỨ NỘI DUNG LÀM VIỆC NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ(Người trực)
2

– Họp giao ban

– Các lớp thực hiện theo chương trình

BGH, CTCĐ, TTCMCBGV Đ/c Thương
3 – Các lớp thực hiện theo chương trình

– Chuẩn bị hồ sơ xây dựng trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ trong trường mầm non

– CBGV- BGH Đ/c Hà
4  – Các lớp thực hiện theo chương trình

– Họp hiệu trưởng tại Phòng giáo dục

– CBGV- Đ/c Thương Đ/c Hà
5 – Các lớp thực hiện theo chương trình- Kiểm tra chuyên đề 1 giáo viên – CBGVBGH Đ/c Thương
6 – Các lớp thực hiện theo chương trình – CBGV Đ/c Thương
7 – Đón trẻ dạy thêm theo đăng ký – Đ/c Thảo