Lịch công tác tuần từ ngày 08/10 đến ngày 13/10/2018

Tháng Mười 7, 2018 10:02 sáng

Lịch công tác tuần từ ngày 08/10 đến ngày 13/10/2018

Lịch công tác tuần 

THỨ NỘI DUNG LÀM VIỆC NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ

(Người trực)

2

– Giao ban

– Các lớp thực hiện theo chương trình

– Chuẩn bị hồ sơ phổ cập giáo dục năm học 2018-2019

BGH, CTCĐ,TTCM Đ/c Thương
3 – Các lớp thực hiện theo chương trình

– Kiểm tra phổ cập giáo dục tại PGD

– Tập huấn phần mềm quản lý nhà trường tại Sở GD

– CBGV

– Đ/c Hà

Đ/c Thương, Thảo

Đ/c Hải
4 – Các lớp thực hiện theo chương trình

– Kiểm tra hồ sơ nuôi dưỡng

– CBGV

– BGH

Đ/c Thương
5 – Các lớp thực hiện theo chương trình, rèn nèn nếp cho trẻ – CBGV Đ/c Hà
6 – Các lớp thực hiện theo chương trình – CBGV Đ/c Thương
7 – Đón trẻ học thêm ngày thứ 7

– Sinh hoạt chuyên môn tổ nhóm

– CBGV- TTCM Đ/c Hà