Lịch công tác tuần từ ngày 14/05 đến ngày 18/05/2018

Tháng Năm 12, 2018 5:07 chiều

Lịch công tác tuần từ ngày 14/05 đến ngày 18/05/2018

Lịch công tác tuần 

THỨ NỘI DUNG LÀM VIỆC NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ

(Người trực)

2

– Họp giao ban

– Các lớp thực hiện theo chương trình

– Nộp báo cáo thống kê cuối năm học 2017-2018

BGH, CTCĐ, TTCMCBGV- Đ/c Hà Đ/c Thương
3 – Các lớp thực hiện theo chương trình- Chuẩn bị tốt mọi điều kiện để đón đoàn kiểm tra an toàn vệ sinh trường học – CBGV- BGH Đ/c Hà
4  – Các lớp thực hiện theo chương trình

– Tập văn nghệ cho trẻ 5 tuổi

– CBGV- Đ/c Thảo, Hải, Huệ B Đ/c Thương
5 – Các lớp thực hiện theo chương trình

– Kiểm tra toàn diện 1 giáo viên

– CBGV- BGH Đ/c Thương
6 – Các lớp thực hiện theo chương trình – CBGV Đ/c Thương
7 – Đón trẻ dạy thêm theo đăng ký

– Sinh hoạt chuyên môn tổ

-TTCMNT+TTCMMG