Lịch công tác tuần từ ngày 16 đến 20/4/2019

Tháng Tư 15, 2019 3:44 chiều

Lịch công tác tuần 

THỨ NỘI DUNG LÀM VIỆC NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ

(Người trực)

2 – Nghỉ bù  ngày Giỗ Tổ Hùng Vương
3 – Giao ban

– Các lớp thực hiện theo chương trình

– CBGV Đ/c Thương
4 – Các lớp thực hiện theo chương trình – CBGV Đ/c Hải
5 – Các lớp thực hiện theo chương trình – CBGV Đ/c Hà
6 – Các lớp thực hiện theo chương trình – CBGV Đ/c Thương
7 – Đón trẻ học thêm theo đăng ký – CBGV Đ/c Thương