Lịch công tác tuần từ ngày 21/05 đến ngày 26/05/2018

Tháng Năm 21, 2018 5:07 chiều

Lịch công tác tuần từ ngày 21/05 đến ngày 26/05/2018

Lịch công tác tuần 

THỨ NỘI DUNG LÀM VIỆC NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ(Người trực)
2

– Họp giao ban

– Các lớp thực hiện theo chương trình ôn tập

– Làm báo cáo tổng kết năm học 2017-2018

BGH, CTCĐ, TTCMCBGV

– Đ/c Thương

Đ/c Thương
3 – Các lớp thực hiện theo chương trình ôn tập

– Tổng hợp đánh giá chuẩn nghề nghiệp

– Tổng hợp đánh giá trẻ năm học 2017-2018

– CBGV- BGH Đ/c Hà
4  – Các lớp thực hiện theo chương trình ôn tập

– Duyệt văn nghệ bàn giao trẻ 5 tuổi vào lớp 1

– CBGV- BGH Đ/c Thương
5 – Các lớp thực hiện theo chương trình ôn tập – CBGV Đ/c Thương
6 – Các lớp thực hiện theo chương trình – CBGV Đ/c Thương
7 – Đón trẻ dạy thêm theo đăng ký – CBGV