Lịch công tác tuần từ ngày 24/09 đến ngày 29/09/2018

Tháng Chín 21, 2018 5:25 chiều

Lịch công tác tuần từ ngày 24/09 đến ngày 29/9/2018

Lịch công tác tuần 

THỨ NỘI DUNG LÀM VIỆC NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ(Người trực)
2

– Giao ban

– Tổng hợp phần mềm phổ cập

– Học sinh nghỉ tết trung thu

BGH, CTCĐ,TTCM- Đ/c Hà, Thảo Đ/c Thương
3 – Các lớp thực hiện theo chương trình- Làm báo cáo thống kê đầu năm – CBGV Đ/c Hà
4 – Các lớp thực hiện theo chương trình – CBGV Đ/c Thương
5 – Các lớp thực hiện theo chương trình, rèn nèn nếp cho trẻ – CBGV Đ/c Hà
6 – Các lớp thực hiện theo chương trình – CBGV Đ/c Thương
7 – Sinh hoạt chuyên môn tổ mẫu giáo, nhà trẻ – TTCMMG + GV- TTCMNT + GV Đ/c Hải