Lịch công tác tuần từ ngày 8/4/2019 đến ngày 13/4/2019

Tháng Tư 5, 2019 4:52 chiều

Lịch công tác tuần 

THỨ NỘI DUNG LÀM VIỆC NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ

(Người trực)

2 – Giao ban

– Các lớp thực hiện theo chương trình

– BGH, CTCĐ,TTCM

– CBGV

Đ/c Thương
3 – Các lớp thực hiện theo chương trình

– Dự giờ 5A2

– CBGV

– BGH

Đ/c Hà
4 – Các lớp thực hiện theo chương trình – CBGV Đ/c Hải
5 – Các lớp thực hiện theo chương trình – CBGV Đ/c Hà
6 – Các lớp thực hiện theo chương trình – CBGV Đ/c Thương
7 – Đón trẻ học thêm theo đăng ký – CBGV Đ/c Thương