Lịch công tác tuần từ ngày 17/09 đến ngày 22/09/2018

Tháng Chín 17, 2018 8:15 sáng

Lịch công tác tuần từ ngày 17/09 đến ngày 22/09/2018

Lịch công tác tuần 

THỨ NỘI DUNG LÀM VIỆC NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ(Người trực)
2

– Giao ban

– Các lớp thực hiện theo chương trình

BGH, CTCĐ,TTCM Đ/c Thương
3 – Các lớp thực hiện theo chương trình

– Kiểm tra nền nếp đầu năm các nhóm, lớp

– CBGV- BGH Đ/c Hà
4 – Các lớp thực hiện theo chương trình

– Chuẩn bị các điều kiện để đón đoàn kiểm tra nền nếp đầu năm của PGD

– CBGV Đ/c Thương
5 – Các lớp thực hiện theo chương trình, rèn nèn nếp cho trẻ

– Chuẩn bị văn nghệ cho trẻ đón Tết trung thu

– CBGV Đ/c Hà
6 – Các lớp thực hiện theo chương trình – CBGV Đ/c Thương