“Ngày chủ nhật xanh”

Tháng Tư 7, 2019 9:04 sáng

Hưởng ứng lời kêu gọi “Ngày chủ nhật xanh”, vì một môi trường xanh-sạch-đẹp của Huyện đoàn Nam Trực phát động, sáng nay, Chủ nhật ngày 07 tháng 04 năm 2019, Cán bộ giáo viên trường mầm non Nam Quang ra quân tích cực dọn dẹp vệ sinh môi trường trong và ngoài trường học tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp.

Dưới đây là các hình ảnh ghi nhận tại buổi ra quân vì môi trường:

56293787_2392887830941632_5518133007912796160_n 56344484_325819324744807_1203875347339149312_n 56368698_576936312795700_4334991847123320832_n 56659951_269294093958699_3379209165309214720_n 56696877_621018804989594_5566020248290721792_n 56757365_993954890806358_8749201136205955072_n 56795548_1182314465280245_680303986254807040_n 56839713_367519890512853_1756878268172075008_n