Tổ Chức

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ GHI CHÚ
1 – Đ/c: Nguyễn Thị Thương – Hiệu trưởng
2 – Đ/c: Tô Thị Hà – Phó hiệu trưởng
3 – Đ/c: Đinh Thị Thảo – TTCM mẫu giáo
5 – Đ/c: Hoàng Thị Nhàn – TTCM nhà trẻ
6 – Đ/c: Lưu Thị Hải Chủ tịch công đoàn